Doświadczenie
HR-owiec. Przez kilka lat zajmowała się doradztwem zawodowym, rekrutacją i selekcją kandydatów w ramach realizowanych projektów rekrutacyjnych, zatrudnieniem wraz ze sporządzeniem umów oraz prowadzeniem biura regionalnego. Licencjonowany Trener - International Master Coach, Zaawansowany Praktyk Life & Career Coachingu, Coach Meta Rekrutacji i Selekcji Pracowników oraz Master Strategi 4-W. Prowadziła szkolenia z zakresu z umiejętności miękkich: komunikacja, autoprezentacja, asertywność. Szkolenia z zakresu HR- jak odnaleźć się na rynku pracy, jak pisać CV, list motywacyjny, jak określać cele i je realizować, jak zostać menadżerem własnej kariery. Koordynator ds. Szkoleń - koordynowała proces podpisania umów z klientami, opracowywała harmonogram projektów szkoleniowych, programów merytorycznych, dzienników zajęć i pozostałych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji projektu szkoleniowego, dbała o pozytywne nastawienie uczestników szkoleń, trenerów i partnerów biznesowych.
O nas
Talenty
Szkolenia
HR
Misja Doświadczenie
Doradztwo Personalne
biuro@artevolution.pl
© 2016 art evolution. All Rights Reserved Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.