Jak odnaleźć się na rynku pracy
Kompleksowe Szkolenie „Jak odnaleźć się na rynku pracy” – składające się z 4 warsztatów. Warsztat „Diagnoza potencjału rozwojowego i zawodowego” – cele: rozpoznanie kompetencji miękkich niezbędnych w pracy zawodowej, wypracowanie świadomości potencjału uczestników, poznanie mocnych i słabych stron kandydatów, zbudowanie wizji pracy marzeń oraz stworzenie własnej ścieżki rozwojowej. Warsztat „Rynek pracy. Moje miejsce na rynku pracy” – cele: obeznanie uczestników w zagadnieniach rynku pracy, poznanie szans i zagrożeń globalizacji na rynku pracy, poznanie trendów na podkarpackim rynku, zgłębienie wiedza na temat działalności gospodarczej, poznanie elastycznych form zatrudnienia oraz rozpoznanie aktywnych form poszukiwania pracy. Warsztat „Rekrutacja. Jak przez nią przebrnąć?” – cele: zrozumienie zasad rekrutacji, wsparcie w tworzeniu aplikacji rekrutacyjnych CV i LM, poznanie zawodowego portfolio, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych. Warsztat „Praca nad sobą. Kształtowanie siebie. Droga do sukcesu” – cele: zdefiniowanie sukcesu i kariery zawodowej, poznanie narzędzi planowania celów. Celem całego cyklu jest specjalistyczna pomoc uczestnikom skutecznie wejść na rynek pracy i pozostać na nim konkurencyjnym. Celem pośrednim jest uświadomienie uczestnikom znaczenia kształtowaniem wizerunku, usprawnienie komunikacji w kontaktach międzyludzkich oraz poznanie trendów lokalnego rynku. Cykl jest skierowany dla osób chcących zmian w swojej karierze, zarówno dla osób młodych – absolwentów szkół średnich i studiów wyższych, jak i osób z doświadczeniem zawodowych, które chciałyby „przebudować swoją karierę”. Warsztaty prowadzone w oparciu o różne techniki, narzędzia i metody. Szkolenia prowadzone z naciskiem na treści praktyczne takie jak ćwiczenia, testy indywidualne i różnego rodzaju zadania psychologiczne.
O nas
Talenty
Szkolenia
HR
Misja Doświadczenie
Doradztwo Personalne
biuro@artevolution.pl
© 2016 art evolution. All Rights Reserved Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.