Transformacja Talentów
Właściwie zagospodarować swój potencjał; Dokonać przebudowy swojej kariery zawodowej; Dokonać przeglądu swoich ról zawodowych; Przeanalizować swoje mocne i słabe strony; Wyznaczyć nowe cele zawodowe; Poznać swój unikalny wzór oraz odkryć swoje indywidualne talenty; Znaleźć prawdziwą pasję; Zbudować wizję pracy marzeń; Odkryć swoją misji zawodową i wyznaczyć nowe cele zawodowe; Zaplanować karierę zawodową i skutecznie wejść na rynek pracy; Poznać tajniki świadomego kreowania własnego wizerunku. Jeśli potrzebujesz fachowej modernizacji talentów, chcesz lepiej poznać swoje idealnie dopasowane miejsce pracy, przyjrzeć się im w działaniu, ukierunkować je na cele zawodowe to zapraszam do zakładki kontakt!
TALENTY ZDIAGNOZOWANE BŁĘDNIE Jesteś doświadczoną zawodowo osobą? Chcesz awansować, zrobić ważny zwrot w karierze, dokonywać istotnych zmian? Osiągasz sukcesy, które Cię nie cieszą? Czujesz wypalenie zawodowe? Myślisz o zmianie pracy? Czujesz, że pominąłeś się z powołaniem? Brak Ci efektów a dajesz z siebie 500 %? Brak Ci motywacji? Transformacja Talentów - to zaproszenie dla wszystkich osób, które stanęły przez zmianą w życiu zawodowym planujących zmianę zawodu, branży i kariery. Ludzi, których dotknęło wypalenie zawodowe i chroniczny brak motywacji. Dlaczego tak wielu pracowników nie spełnia dzisiaj oczekiwań pokładanych w nich przez firmy? Powód jest tylko jeden - tylko 20% pracowników na świecie wykorzystuje w pracy swój pełen potencjał. Amerykański Instytut Gallupa przez kilkadziesiąt lat badał zachowania i naturę człowieka. Instytut przeprowadził przełomowe badanie zadając proste pytanie 1,7 mln pracownikom ze 101 firm z 36 krajów: „Czy w pracy mają codziennie możliwość wykonywania tego, co potrafią robić najlepiej?” Wyniki były następujące: 20% badanych jedynie uznało, że ich talenty są w pełni wykorzystywane w codziennej pracy; 80 % pracowników uznało, że przypisano im nieodpowiednie role; 20% pracowników wykorzystuje w pracy swój pełen potencjał; 80% ludzi pracuje poniżej swoich maksymalnych możliwości. Dlaczego tak się dzieje? Największym błędem dyrektorów, managerów, specjalistów podejmujących decyzje dotyczące zatrudniania, rozwoju czy awansu swoich pracowników jest mylenie talentu z umiejętnościami i wiedzą. Przez to traci się dużo czasu i pieniędzy podejmując nietrafione decyzje personalne. Różnica polega na tym, że talenty nie mogą być łatwo przekazane innym, jak to wygląda w przypadku umiejętności i wiedzy. Ich połączenie u pracownika tworzy związek o wyjątkowo silnych możliwościach sprawczych. Stąd też koncepcja zarządzania kompetencjami została zastąpiona przez czołowych managerów na miarodajną koncepcję mocnych stron. Wiedza + umiejętności + talenty = Mocna strona Wiedza w znaczeniu ogólnym wiedza to informacje, jakie człowiek przyswaja poprzez narządy zmysłów, które tworzy samodzielnie. Umiejętności to praktyczna znajomość czegoś, biegłość w czymś. To jest określona strategia zachowań. Talenty to osobiste uzdolnienia, wewnętrznych wzorce zachowań, decydujących o motywacji, komunikacji i zachowaniu każdego człowieka. Najważniejsze znaczenie w budowaniu mocny stron mają talenty, są jej fundamentem. Talenty każdego człowieka są trwałe i wyjątkowe. Na obecnym rynku coraz trudniej jest pozyskać odpowiedniego specjalistę. Najlepszym sposobem jest właściwe dopasowanie pracownika do konkretnego stanowiska pracy. Najczęstszą przyczyną rekrutacji nietrafionego pracownika jest brak wiedzy o osobowości i motywacji danej osoby. Największy potencjał do zmian na lepsze stanowią obszary naszych mocnych stron, a nie słabości! Jeżeli chcesz:
O nas
Talenty
Szkolenia
HR
Misja Doświadczenie
Doradztwo Personalne
biuro@artevolution.pl
© 2016 art evolution. All Rights Reserved Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.